Goda
exempel

Här berättar olika verksamheter om varför de förändrat ett arbetssätt och på vilket sätt de jobbar nu.

Illustration, patient och vårdgivare som hälsar och kliver ur en telefon