Katarina Gidlund står vid anteckningsblock i serien Att leda förändring

Att leda förändring

I fem korta filmer ger professor Katarina Gidlund konkreta råd till dig som ska leda en förändring. Med hjälp av enkla modeller tydliggör hon kloka sätt att förändra på, hur målen kan kommuniceras, och hur du får engagerade medarbetare.

Katarina Gidlund står vid anteckningsblock och modell för del 4 i serien Att leda förändring


Presentation av Katarina Gidlund

Katarina Gidlund är professor på Mittuniversitets institution för informationssystem och -teknologi. Att ta makten över digitaliseringen är för digitaliseringsforskaren Katarina Gidlund såväl en rättvisefråga som en hållbarhets- och en politisk fråga.