Videomöte

Det finns många anledningar till att mötas via video istället för fysiskt. Det kan vara för att patienten har ont om tid eller kanske inte vill eller kan lämna hemmet. För vårdgivaren kan det också underlätta att mötas på detta sätt.

Illustration telefon och dator som har videomöte

Så fungerar det

Ibland är ett fysiskt besök bäst, till exempel när en undersökning behövs för att ”känna och klämma” på patienten. I andra situationer kan ett videomöte vara ett fullgott alternativ. Man får den personliga kontakten samtidigt som en resa kan undvikas.

Inför mötet får patienten instruktioner om hur det kommer att gå till. Strax innan mötet börjar loggar patienten in via en länk eller en app och legitimerar sig. Även en tredje part kan vara med på dessa möten, till exempel en närstående, arbetsgivaren eller en ytterligare vårdgivare som sitter på annan geografisk plats.


Tips och idéer

 1. Testa att vända på resonemanget innan ni bokar ett möte: behövs verkligen ett fysiskt besök?
 2. Att lägga in tider alltför tätt kan bli stressigt. Det är bra att ha lite luft mellan möten ifall tekniken skulle krångla.
Illustration på en glödlampa

Mervärden med arbetssättet

För patienten

 • Ökad tillgänglighet
  Det går att ha möten även om patienten känner sig för sjuk för att resa till vårdgivaren, eller till exempel är bortrest.
 • Sparar tid
  Slipper restid, väntetid och att ta ledigt från arbetet även för restid.
 • Ökad trygghet
  Kan vara lättare att känna sig bekväm när man är i sin hemmiljö, till exempel för små barn.
 • Minskad smittorisk
  Behöver inte ta sig fysiskt till en mottagning och riskera smitta.
 • Underlättar för närstående
  Det är enklare att ta med någon på besöket, till exempel en förälder.
 • Bättre använd tid
  Många upplever mötet som tidseffektivt genom ett ökat fokus på själva kärnfrågan.

För medarbetaren

 • Ökad flexibilitet
  Möjlighet att arbeta på annat ställe än på den fysiska arbetsplatsen.
 • Bättre arbetsmiljö
  Att erbjuda alternativa sätt att möta vården på, som till exempel videomöte, leder till mer nöjda patienter och därmed bättre arbetsmiljö. Även ökad möjlighet att styra sin arbetssituation inverkar positivt på arbetsmiljön.

För verksamheten

 • Ökad tillgänglighet
  Flera sätt att möta patienter minskar risken för uteblivna besök. I längden bidrar detta även till att fler erbjuds hjälp inom vårdgarantins tidsgränser.
 • Förbättrad resursanvändning
  Videomöten gör att medarbetare kan arbeta på distans i situationer då de annars hade behövt vara frånvarande.
 • Underlättar samverkan
  Möjligheten till distansdeltagande underlättar samverkan med exempelvis andra vårdgivare, kommun eller Försäkringskassan.

Kort guide med praktisk hjälp

Att byta arbetssätt behöver inte vara särskilt svårt. Men det finns några saker som är bra att tänka igenom innan ni sätter igång processen.

Illustration på brev och kuvert

Har du idéer eller frågor?


Mejla oss gärna på jobbadigifysiskt.hsf@regionstockholm.se så kan vi tillsammans utveckla och förbättra webbplatsen. Tack för ditt engagemang.