Strukturera vanliga ärenden

Vissa patientärenden är mer vanligt förekommande än andra. Genom att jobba mer strukturerat med dessa och ta hjälp av digitala verktyg kan hanteringen effektiviseras.

Illustration piller, medicin och burkar

Så fungerar det 

När en verksamhet har många ärenden av samma typ, till exempel förfrågningar om receptförnyelse eller begäran om intyg, så finns stora vinster med att strukturera hanteringen av dessa. Till exempel kan förfrågningar om receptförnyelse eller begäran om intyg vara ärendetyper. På så sätt slipper tid läggas på att sortera och fördela ärenden och begära kompletterande information.

Med en definierad arbetsprocess och med stöd av ett digitalt verktyg anger patienten själv ärendetyp och svarar utifrån detta på fördefinierade frågor.


Tips och idéer

Den stora vinsten finns i ett förenklat arbetssätt. Börja därför inte i tekniken utan utgå från verksamheten och hur ni skulle vilja att hanteringen fungerade. Tänk igenom hela processen och arbetssättet först, från förfrågan till slutfört ärende, och var i denna process digitala verktyg kan vara ett stöd.

Illustration på en glödlampa

Mervärden med arbetssättet

För patienten

 • Ökad tillgänglighet
  Eftersom det går att ta kontakt när som helst på dygnet och slippa telefontider eller besöka en mottagning under specifika öppettider.

För medarbetaren

 • Sparar tid
  Patienten sköter en större del av ärendet själv och ger komplett information redan från början.
 • Större flexibilitet
  Ärendet kan hanteras vid tillfällen då det passar under arbetsdagen.

För verksamheten

 • Stärkt patientsäkerhet
  En bättre grund för att ge god vård skapas genom standardiserad insamling av information i kombination med patientens ursprungligt givna information.
 • Ökad effektivitet
  Befintliga resurser kan användas mer effektivt.
 • Bättre använd kompetens
  Medarbetarna får möjlighet att lägga mer tid på patientarbete istället för att komplettera och fördela osorterade ärenden.
 • Underlättar kvalitetsutveckling
  Systematiserad uppföljning av patientens mående eller upplevelse av besöket skapar förutsättningar för en verksamhet med högre kvalitet.

Kort guide med praktisk hjälp

Att byta arbetssätt behöver inte vara särskilt svårt. Men det finns några saker som är bra att tänka igenom innan ni sätter igång processen.

Illustration på brev och kuvert

Har du idéer eller frågor


Mejla oss gärna på jobbadigifysiskt.hsf@regionstockholm.se så kan vi tillsammans utveckla och förbättra webbplatsen. Tack för ditt engagemang.