Strukturera vanliga ärenden

Vissa patientärenden är mer vanligt förekommande än andra. Genom att jobba mer strukturerat med dessa och ta hjälp av digitala verktyg kan hanteringen effektiviseras.

Illustration piller, medicin och burkar

Så fungerar det 

När en verksamhet har många ärenden av samma typ, till exempel förfrågningar om receptförnyelse eller begäran om intyg, så finns stora vinster med att strukturera hanteringen av dessa. På så sätt slipper tid läggas på att sortera och fördela ärenden, och begära kompletterande information.

Med hjälp av en definierad arbetsprocess och ett digitalt verktyg som stöd anger patienten själv ärendetyp och svarar utifrån detta på fördefinierade frågor. Till exempel kan receptförnyelser vara ett vanligt patientärende och därmed utgöra en ärendetyp.

Tips och idéer

Den stora vinsten finns i ett förenklat arbetssätt. Börja därför inte i tekniken utan utgå från verksamheten och hur ni skulle vilja att hanteringen fungerade. Tänk igenom hela processen och arbetssättet först, från förfrågan till slutfört ärende, och var i denna process digitala verktyg kan vara ett stöd.

Illustration på en glödlampa

Mervärden med arbetssättet

För patienten

 • Ökad tillgänglighet
  Eftersom det går att ta kontakt när som helst på dygnet och slippa telefontider eller besöka en mottagning under specifika öppettider.

För medarbetaren

 • Sparar tid
  Patienten sköter en större del av ärendet själv och ger komplett information redan från början.
 • Större flexibilitet
  Hanteringen av ärendet kan hanteras vid tillfällen då det passar under arbetsdagen.

För verksamheten

 • Stärkt patientsäkerhet
  Att ha en standardiserad insamling av information samt att patientens ursprungligt uppgivna information sparas, skapar en bättre grund för att ge god vård.
 • Ökad effektivitet
  Befintliga resurser kan användas mer effektivt.
 • Bättre använd kompetens
  Medarbetarna får möjlighet att lägga mer tid på patientarbete istället för att komplettera och fördela osorterade ärenden.
 • Underlättar kvalitetsutveckling
  Systematiserad uppföljning av patientens mående eller upplevelse av besöket skapar förutsättningar för en verksamhet med högre kvalitet.

Exempel på hur arbetssättet används

På en kvinnoklinik i Västerbotten gjordes en analys av vanliga telefonsamtal och efter det skapades följande formulär som ersättning eller alternativ till dessa: blödning under tidig graviditet, framfall, förnya recept för klimakteriebehandling, oönskat gravid och vill göra abort, recept för mensförskjutning, rådgivning för blödning och smärta i underlivet, rådgivning för klåda och sveda i underlivet samt rådgivning vid klimakteriebesvär.

Genom en rad obligatoriska frågor får kliniken in de viktigaste svaren via formulären och kan många gånger besvara ärendet snabbt.

Kort guide med praktisk hjälp

Att byta arbetssätt behöver inte vara särskilt svårt. Men det finns några saker som är bra att tänka igenom innan ni sätter igång processen.

Illustration på brev och kuvert

Har du idéer eller frågor


Mejla oss gärna på jobbadigifysiskt.hsf@sll.se så kan vi tillsammans utveckla och förbättra webbplatsen. Tack för ditt engagemang.