Patientinitierad provtagning

Provtagning kan förenklas på olika sätt, både för den som ska ta provet och för vårdgivare. Ibland kan patienten själv bedöma behovet av provtagning och beställa provet. I andra fall behöver vårdgivaren vara med och bedöma vilka specifika prover som behöver tas.

Illustration med kuvert, brev och labbprov

Så fungerar det 

För vissa provtagningar kan patienten själv avgöra när är dags att lämna prov och kan då själv beställa provtagning. Det kan handla om enstaka prover som till exempel för klamydia, men även om återkommande provtagningar, som för diabetes.

Provtagningen kan ske på laboratorium av hälso- och sjukvårdspersonal eller genomföras av patienten själv – antingen hemma eller på en mottagning. Provet skickas sedan till labb som återkopplar till vårdgivaren eller patienten.

En annan variant är när patienten i samband med digital tidsbokning svarar på frågor via formulär. Med hjälp av de svaren kan vårdpersonal bedöma och förbereda aktuella prover som ska tas.


Tips och idéer 

 1. Börja med att tänka igenom hela processen och arbetssättet, från beställning till hantering av provsvar och journalföring – vilka delar går att förenkla? Att tänka ut det här kan ta längre tid än att ordna med tekniken.
 2. Patientinformation och instruktioner behöver formuleras tydligt, och det gäller att vara noga med pedagogiken kring hur allt ska gå till. Om någon får ett positivt svar behöver det vara tydligt vad nästa steg är, som till exempel om smittskyddspårning kommer att göras.
 3. vårdgivarguiden.se finns information om den nationella E-tjänsten Egen provhantering som ger patienten möjlighet att själv bestämma över sina provtagningar och få laboratoriesvaret i sin inkorg på 1177.se.
Illustration på en glödlampa

Mervärden med arbetssättet

För patienten

 • Sparar tid
  Om patienten beställer provet själv behövs ingen kontakt med vårdgivare först.
 • Ökad tillgänglighet
  Minskar eventuellt motstånd, exempelvis på grund av att det kan kännas pinsamt att söka vård för vissa typer av symtom.
 • Ökad delaktighet
  När patienten själv är delaktig i processen skapas bättre förutsättningar för att lära sig mer om sin sjukdom och att sköta om sig själv.

För medarbetaren

 • Sparar tid
  Patienten sköter själv hela, eller delar av, administrationen kring beställning av prov. Om patienten svarar på standardiserade frågor i formulär innan ett möte slipper medarbetaren ställa dessa.

För verksamheten

 • Effektivare resursanvändning
  Bättre användning av kompetens och mindre tid för administration och insamling av information.
 • Högre kvalitet
  Det fysiska mötet blir bättre när tid inte behöver läggas på frågor kring administrationen av proverna eller att förmedla svar, utan kan fokusera på eventuella frågor som uppkommit.

Kort guide med praktisk hjälp

Att byta arbetssätt behöver inte vara särskilt svårt. Men det finns några saker som är bra att tänka igenom innan ni sätter igång processen.

Illustration på brev och kuvert

Har du idéer eller frågor?


Mejla oss gärna på jobbadigifysiskt.hsf@regionstockholm.se så kan vi tillsammans utveckla och förbättra webbplatsen. Tack för ditt engagemang.