Patientbeställda labbprov

När någon själv kan bedöma behov av ett labbprov och även göra beställningen så förenklar det både för den som ska ta provet, och för vården som får minskad administration.

Illustration med kuvert, brev och labbprov

Så fungerar det 

För vissa provtagningar kan patienten själv avgöra när är dags att lämna prov. Det kan handla om enstaka provtagningstillfällen för till exempel klamydia eller Covid-19, men även om återkommande provtagningar som till exempel vid diabetes. Viss provtagning sker på laboratorium och utförs av hälso- och sjukvårdspersonal medan annan provtagning kan genomföras hemma av patienten själv. Provet skickas sedan till labb som återkopplar till vårdgivaren eller patienten.

Tips och idéer 

 1. Börja med att tänka igenom hela processen och arbetssättet, från beställning till hantering av provsvar och journalföring. Detta tar ofta längre tid än att ordna med tekniken.
 2. Patientinformation och instruktioner behöver formuleras tydligt, och det gäller att vara noga med pedagogiken kring hur allt ska gå till. Om någon får ett positivt svar behöver det vara tydligt vad nästa steg är, som till exempel om smittskyddspårning kommer att göras.
Illustration på en glödlampa

Mervärden med arbetssättet

För patienten

 • Sparar tid
  Genom att patienten själv beställer behövs ingen kontakt med vårdgivare först.
 • Ökad tillgänglighet
  Minskar eventuellt motstånd, exempelvis på grund av att det kan kännas pinsamt att söka vård för vissa typer av symtom. På detta sätt minimeras antalet kontakter för samma ärende.
 • Bättre hälsa
  När patienten själv är delaktig i processen skapas bättre förutsättningar för att lära sig mer om sin sjukdom och att sköta om sig själv.
 • Ökad delaktighet
  Genom att få tillgång till sina provsvar är det möjligt att bearbeta informationen och förbereda eventuella frågor.

För medarbetaren

 • Sparar tid
  Eftersom patienten själv sköter sin administration kring beställningen.

För verksamheten

 • Effektivare resursanvändning
  Bättre användning av kompetens och mer tid för patientarbete.
 • Högre kvalitet
  Det fysiska mötet blir bättre när tid inte behöver läggas på att förmedla svar utan kan fokusera på eventuella frågor som uppkommit.

Exempel på hur arbetssättet används 

Det finns många områden där patienten själv kan bedöma och beställa sitt eget labbprov, till exempel:


 • Antikoagulantia
 • Covid-19
 • Cytostatikabehandling
 • Diabeteskontroll
 • Klamydia
 • Prostata
 • Reumatoid artrit
 • Tyroidea

Kort guide med praktisk hjälp

Att byta arbetssätt behöver inte vara särskilt svårt. Men det finns några saker som är bra att tänka igenom innan ni sätter igång processen.

Illustration på brev och kuvert

Har du idéer eller frågor?


Mejla oss gärna på jobbadigifysiskt.hsf@sll.se så kan vi tillsammans utveckla och förbättra webbplatsen. Tack för ditt engagemang.