Modulbaserad behandling

För patienter som kan tillgodogöra sig information digitalt, som att hantera tekniken och kunna läsa och förstå skriftlig information, kan modulbaserade behandlingar eller utbildningar vara både smidigt och tidseffektivt.

Illustration med en användare som håller en mobil

Så fungerar det

Efter att ha säkerställt att patienten kan tillgodogöra sig en behandling digitalt kan den ske på distans. Behandlingen, eller utbildningen, består av olika moduler som patienten gör ett visst antal av per vecka. Men beroende på vilket tempo som passar patienten kan den göras både långsammare och snabbare. Modulerna kan även innehålla hemuppgifter och möjlighet till kommunikation mellan patient och behandlare. Behandlingen kan vara helt digital eller kombineras med fysiska träffar där modulerna fungerar som komplement, repetition och stöd. Det modulbaserade upplägget kan även användas som stöd under gruppbehandling.

Tips och idéer

 • Prova er fram med några få patienter så att behandlingen får växa fram ur en verklig process.
 • Det är viktigt att få med flera perspektiv och utforma behandlingarna i samarbete mellan kliniker, forskare och patienter. Tänk igenom processen steg för steg: Hur skriver man journalen? Hur utformar man svaren? Och så vidare.
 • Gör en svarsbank med vanliga frågor och svar så att det finns ett tydligt och enkelt metodstöd, till exempel:
  • Hur håller man i ett uppstartsmöte?
  • Vilka av modulerna måste patienten göra?
  • Hur mycket text är lagom per sida?
Illustration på en glödlampa

Mervärden med arbetssättet

För patienten

 • Ökad tillgänglighet
  Minskad väntetid till behandling.
 • Ökad anpassning
  De som vill och kan får behandling digitalt, det ger större möjlighet att fördela fysiska mottagningstider till de med störst behov.
 • Sparar tid
  Slipper resa till och från mottagningen.
 • Ökad flexibilitet
  Anpassar behandlingen till sin egen tid och ork – gör modulerna när det passar bäst.

För medarbetaren

 • Ökad patientcentrering
  Lätt att anpassa insatsen efter patientens behov och därmed få mer tid till de patienter som behöver mer tid.
 • Ökad flexibilitet
  Möjlighet att arbeta på annat ställe än på den fysiska arbetsplatsen.

För verksamheten

 • Kvalitetssäkring
  Alla patienter får tillgång till samma information och behandling.
 • Förbättrad resursanvändning
  Möjliggör för behandlare att hjälpa fler patienter samtidigt än vid enbart fysiska besök.

Kort guide med praktisk hjälp

Att byta arbetssätt behöver inte vara särskilt svårt. Men det finns några saker som är bra att tänka igenom innan ni sätter igång processen.

Illustration på brev och kuvert

Har du idéer eller frågor?


Mejla oss gärna på jobbadigifysiskt.hsf@regionstockholm.se så kan vi tillsammans utveckla och förbättra webbplatsen. Tack för ditt engagemang.