Kom igång!

En kort guide om vad som är bra att veta och bra att ta på när ni ska införa nya arbetssätt.

Illustration på pappersflygplan

5 steg för att komma igång


 1. Sätt mål

  Identifiera vilka utmaningar ni har och vilket mervärde ni vill skapa. Vad är era mål? Titta på filmerna om förändringsledning där professor Katarina Gidlund berättar hur ni identifierar mål och digitaliserar på ett värdeskapande och engagerande sätt.

 2. Fundera på arbetssätt

  Tänk bort ert nuvarande arbetssätt en stund och försök att se med öppna ögon på vilka behov ni egentligen har. Digitalisering är ett medel för att nå era mål. Vilka arbetssätt vill ni pröva?

 3. Få koll på vårdavtalet

  Läs in er på ert vårdavtal med Region Stockholm och vägen mot en digifysisk vård. Ni ansvarar själva för er verksamhetsutveckling men regionen skapar förutsättningar och vissa begränsningar. Vilka förutsättningar och begränsningar har ni?

 4. Hitta digitala verktyg

  När målet är tydligt och ni vet vilka arbetssätt ni vill jobba med så behövs stöd av digitala verktyg. Gränserna mellan olika arbetssätt är inte glasklara, ibland kan de stödjas av ett och samma digitala verktyg. Leverantörer av dessa utvecklar ofta sina produkter i samarbete med vårdgivare och patienter. Ta reda på vad som passar er verksamhet och se om några andra har gjort samma sak. Vad kan ni lära av dem?

 5. Testa och se

  Våga testa och lär er längs vägen. Försäkra er om att följa upp alla värden som er satsning ger! Både ekonomiska och andra värden, men framför allt – vad var det ni ville förbättra?


Olika leverantörer beroende på organisation

Vårdgivare som tillhör en större organisation har ofta etablerade kontakter med leverantörer av digitala verktyg. Vissa har även utvecklat egna verktyg, till exempel har Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) utvecklat appen Alltid öppet för den regionägda vården. Övriga vårdgivare behöver själva undersöka vilka leverantörer som kan tillhandahålla digitala verktyg som stöd för de nya arbetssätten.

Vissa digitala verktyg är gemensamt framtagna av Sveriges regioner och erbjuds alla vårdgivare med regionavtal via 1177 Vårdguiden.