Gruppmöte via video

Verksamheter som använder gruppmöten för att informera och behandla sina patienter kan ofta ha dessa via video istället. Det spar restid, minskar smittspridning och har färre begränsningar när det gäller antal deltagare.

Illustration dator med flera personer och vårdgivare som har digitalt möte

Så fungerar det

Att träffa patienter i grupp kan vara ett effektivt sätt att ge vård. Att använda videomöte till dessa har flera fördelar: patienter som tycker det är känsligt att möta andra patienter har lättare att delta, även smittkänsliga och de som har begränsat med tid har större möjlighet att vara med.

Inför mötet får deltagarna instruktioner om hur det kommer att gå till, till exempel om man loggar in via en app eller en länk och hur man legitimerar sig. Upplägget på mötet kan variera beroende på om alla är med digitalt eller om några är med fysiskt.


Tips och idéer

 1. Se till att det finns en ”lathund” till vårdpersonalen, gärna med bilder, så att det är tydligt hur man går tillväga med att arrangera och genomföra ett videomöte.
 2. Ge tydlig information till patienterna inför mötet och be dem även att logga in i god tid så att eventuella tekniska problem går att hantera innan mötet börjar.
 3. Ha en lista med deltagarnas kontaktuppgifter tillgänglig på papper, eller i mobilen, för att inte behöva öppna till exempel journalsystem och råka visa känsliga personuppgifter. Var överhuvudtaget noga med funktionen ”dela skärm” så att sådant som inte ska visas råkar visas.
 4. Var gärna två personer som genomför mötet, framför allt första gångerna och inte minst om ni har patienter både i rummet och på distans.
Illustration på en glödlampa

Mervärden med arbetssättet

För patienten

 • Ökad tillgänglighet
  Går att genomföra även om patienten känner sig för sjuk för att ta sig fysiskt till verksamheten, eller till exempel är bortrest.
 • Sparar tid
  Slipper restid, väntetid och att ta ledigt från arbetet.
 • Ökad trygghet
  Kan vara lättare att känna sig bekväm när man är i sin hemmiljö.
 • Minskad smittorisk
  Undviker både resan till, och att vara fysiskt i, en gemensam lokal.

För medarbetaren

 • Ökad flexibilitet
  Möjlighet att arbeta på annat ställe än på den fysiska arbetsplatsen.
  Bättre arbetsmiljö. Att erbjuda alternativa sätt att möta vården på, som till exempel videomöte, leder till mer nöjda patienter och därmed bättre arbetsmiljö.
 • Mer effektiv arbetstid
  Möjlighet att nå fler med samma arbetsinsats.

För verksamheten

 • Utökad kapacitet
  Fysiska lokaler blir inte en begränsning för att ge vård.
 • Förbättrad resursanvändning
  Möten via video gör att medarbetare kan arbeta på distans i situationer då de annars hade behövt vara frånvarande.

Kort guide med praktisk hjälp

Att byta arbetssätt behöver inte vara särskilt svårt. Men det finns några saker som är bra att tänka igenom innan ni sätter igång processen.

Illustration på brev och kuvert

Har du idéer eller frågor?


Mejla oss gärna på jobbadigifysiskt.hsf@regionstockholm.se så kan vi tillsammans utveckla och förbättra webbplatsen. Tack för ditt engagemang.