Digital verksamhets-
information

Det finns många vårdgivare i regionen och ofta ska invånare själva välja vilken vårdgivare de vill ha kontakt med. Men för att kunna välja så behövs tydlig och relevant information om vad verksamheten erbjuder.

Illustration med dator, kalender och klocka

Så fungerar det

1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Där används information från vårdavtalen för att göra alla verksamheter sökbara efter verksamhetsområde, som till exempel allmänmedicin, barnmorskeverksamhet eller gynekologi. Vårdgivare behöver komplettera sitt kontaktkort med tydlig information om sin verksamhet. Det ger er verksamhet en möjlighet att profilera er och redan i den inledande kontakten med invånaren besvara vanliga frågor eller guida rätt utifrån ert sätt att arbeta. Beskriv alla era kontaktvägar inklusive eventuella appar och andra digitala kontaktvägar.

Kontaktkorten på 1177 ligger även till grund för webbsidan Vårdutbud i Region Stockholm där hälso- och sjukvårdspersonal kan söka efter vårdgivare att hänvisa eller remittera till.


Tips och ideér

 1. vårdgivarguiden.se finns en manual om hur man bäst kommunicerar och marknadsför sig via 1177 vårdguiden.
 2. Ta ett samlat grepp kring era olika kommunikationskanaler som exempelvis 1177 vårdguiden, er hemsida, appar och sociala medier. Det underlättar både för er och för invånare som söker vård.
Illustration på en glödlampa

Mervärden med arbetssättet

För patienten

 • Ökad tillgänglighet
  Att snabbt få korrekt information om vem man kan vända sig till och på vilket sätt spar både tid och energi. Risken för att skjuta upp nödvändig vård minskar också när det är lätt att få rätt kontakt.
 • Välinformerad
  Samlad och strukturerad information gör det enklare att göra ett välinformerat val baserat på behov.
 • Ökad delaktighet
  Med bra information blir både patient och närstående bättre förberedda, säkrare på att hamna rätt och vet vad som gäller i samband med vården.

För medarbetaren

 • Minskad administration
  Med relevant information på rätt plats minskar behovet av att besvara återkommande frågor individuellt.
 • Bättre stöd
  När det är lättare för invånare att få rätt information avlastar det både vid hänvisning och remittering.

För verksamheten

 • Ökat patientinflöde
  Bättre information om verksamheten ökar möjligheten för patienter och remitterande vårdgivare att hitta rätt.
 • Konkurrensfördel
  Profilerad information som är lätt att hitta ger verksamheten en fördel gentemot liknande verksamhet med sämre eller mer svårfunnen information.

Kort guide med praktisk hjälp

Att byta arbetssätt behöver inte vara särskilt svårt. Men det finns några saker som är bra att tänka igenom innan ni sätter igång processen.

Illustration på brev och kuvert

Har du idéer eller frågor


Mejla oss gärna på jobbadigifysiskt.hsf@regionstockholm.se så kan vi tillsammans utveckla och förbättra webbplatsen. Tack för ditt engagemang.