Digital triagering

För den som kontaktar vården kan det vara svårt att beskriva sitt problem och veta vad som är relevant att berätta. Med hjälp av digital triagering höjs kvaliteten på problembeskrivningen och underlättar därmed för vårdgivaren att erbjuda rätt hjälp.

Illustration med telefon och pratbubbla

Så fungerar det

Med stöd av frågeformulär som anpassas beroende på vilka svar som ges, ringas sökorsak in och ärendet kan direkt hanteras av rätt profession som med hjälp av svaren på kort tid kan göra en bra första bedömning. Informationen kan ligga till grund för fortsatt bedömning via chattsamtal, videomöte eller ett fysiskt besök. Oavsett så kan vårdens olika professioner utgå från samma information och bidra med sin kompetens. Många kontakter som inleds med en digital triagering kan lösas direkt i inledande chatt med exempelvis tips på egenvård eller bedömningar som ersätter ett fysiskt besök eller videomöte helt och hållet.


Tips och idéer

När olika arbetssätt, som till exempel digital triagering och chatt, kombineras skapas helt nya förutsättningar för att möta patienter på ett effektivt och flexibelt sätt.

Illustration på en glödlampa

Mervärden med arbetssättet

För patienten

 • Ökat stöd
  Med hjälp av rätt frågor kan det bli lättare att beskriva ett medicinskt problem vilket lägger grunden för en bättre bedömning.
 • Ökad patientcentrering
  Större möjlighet att direkt komma till den profession som är rätt utifrån behov. Minskar risken att behöva upprepa samma problembeskrivning flera gånger.

För medarbetaren

 • Bättre bedömningsunderlag
  Med standardiserade och interaktiva frågor läggs grunden för en bättre bedömning genom att de baseras på verifierade kunskapsstöd.
 • Ökad effektivitet
  Patienten bidrar med strukturerad information om sig själv vilket är tidsbesparande, förenklar journalföring och underlättar kommunikationen vårdprofessioner emellan.
 • Lättare att prioritera
  Stöd i triageringen gör att bedömningen kring vårdbehov underlättas.

För verksamheten

 • Stärkt patientsäkerhet
  Genom strukturerad insamling av information, och att denna sparas, skapas en förbättrad grund för att ge god vård.
 • Effektivare resursanvändning
  Bättre användning av kompetens och mer tid för patientarbete.

Kort guide med praktisk hjälp

Att byta arbetssätt behöver inte vara särskilt svårt. Men det finns några saker som är bra att tänka igenom innan ni sätter igång processen.

Illustration på brev och kuvert

Har du idéer eller frågor


Mejla oss gärna på jobbadigifysiskt.hsf@regionstockholm.se så kan vi tillsammans utveckla och förbättra webbplatsen. Tack för ditt engagemang.