Digital tidsbokning

När det finns möjlighet för den som vill ha kontakt med vården att på ett lätt sätt påverka vilken tid som passar bäst så ökar delaktigheten, samtidigt som det spar tid åt vårdgivare.

Illustration med kalender, klocka och checkboxar

Så fungerar det

Verksamheten kan välja att koppla ihop sitt journalsystem med en digital tidsbokningstjänst och välja vilka slags tider som ska erbjudas. Det kan vara utifrån klockslag, typ av ärende eller person. Det går även att anpassa utbudet efter respektive patients behov, till exempel utifrån diagnos.

Tips och idéer

 1. Våga satsa och lägg ut många tider så att invånarens upplevelse blir att det är lätt att få vård. Börja med lite enklare tider – som till exempel stygnborttagning och blodtrycksmätning.
 2. Lägg ut tiderna så att patienten bokar efter vårdbehov istället för yrkesroll. Om det går att välja mellan att boka tid hos en sjuksköterska eller läkare så är risken att även ärenden som ska till en sjuksköterska hamnar hos en läkare om sjuksköterskornas tider blir fullbokade.
 3. Om tidsbokningen kompletteras med frågeformulär eller digital triagering ökar effektiviteten då patienten direkt kan få vård efter behov och erbjudas rätt insats.
Illustration på en glödlampa

Mervärden med arbetssättet

För patienten

 • Sparar tid
  Varken väntetid i telefonkö eller själva telefonsamtalet behövs för att hitta en tid som passar.
 • Ökad tillgänglighet
  Eftersom digital tidsbokning går att göra dygnet runt minskar risken för att det glöms bort eller inte hinns med.
 • Ökad delaktighet
  Ett enklare sätt att påverka så att det direkt blir en tid som passar.

För medarbetaren

 • Minskad administration
  Invånaren sköter själv administrationen kring sina tider och en större del av arbetstiden kan läggas på patientarbete.
 • Förbättrad arbetsmiljö
  Ökad andel bokade besök och minskat antal väntande drop-in-patienter kan minska stress.

För verksamheten

 • Effektivare resursanvändning
  Genom självvalda tider minskar antalet uteblivna besök.
 • Enklare att planera
  Med tidsbokning kan drop-in ersättas med korta besökstider och därmed färre patienter i väntrummet samtidigt.

Exempel på hur arbetssättet används


 • Att se sin bokade tid
 • Göra en nybokning
 • Omboka
 • Avboka

Kort guide med praktisk hjälp

Att byta arbetssätt behöver inte vara särskilt svårt. Men det finns några saker som är bra att tänka igenom innan ni sätter igång processen.

Illustration på brev och kuvert

Har du idéer eller frågor?


Mejla oss gärna på jobbadigifysiskt.hsf@sll.se så kan vi tillsammans utveckla och förbättra webbplatsen. Tack för ditt engagemang.