Digital tidsbokning

När patienten själv kan styra sina bokningar ökar delaktigheten, dessutom sparar både patienten och vårdgivaren tid på onödiga ombokningar. För vårdgivarens del går det även att anpassa hur mycket tid som erbjuds genom att mer exakt ta reda på patientens behov före bokningen.

Illustration med kalender, klocka och checkboxar

Så fungerar det

Verksamheten kan välja att koppla ihop sitt journalsystem med en digital tidsbokningstjänst och välja vilka slags tider som ska erbjudas. Det kan vara utifrån klockslag, typ av ärende eller person. Det går även att anpassa utbudet efter respektive patients behov, till exempel utifrån diagnos eller symtom.


Tips och idéer

 1. Våga satsa och lägg ut många tider så att invånarens upplevelse blir att det är lätt att få vård. Börja med lite enklare tider, som till exempel stygnborttagning och blodtrycksmätning.
 2. Lägg ut tiderna så att patienten bokar efter vårdbehov istället för utifrån yrkesroll. Om det går att välja mellan att boka tid hos en sjuksköterska eller läkare så är risken att även ärenden som ska till en sjuksköterska görs hos en läkare. Antingen för att sjuksköterskornas tider blir fullbokade, eller för att man tror att man får bättre vård hos en läkare.
 3. Om tidsbokningen kompletteras med frågeformulär eller digital triagering ökar effektiviteten då patienten direkt kan få vård efter behov och erbjudas rätt insats.
Illustration på en glödlampa

Mervärden med arbetssättet

För patienten

 • Sparar tid
  Varken väntetid i telefonkö eller själva telefonsamtalet behövs för att få en tid som passar.
 • Ökad tillgänglighet
  Eftersom digital tidsbokning går att göra dygnet runt ökar upplevelsen av att vården är mer tillgänglig, och risken för att glömma bort eller inte hinna med att boka tid minskar.
 • Ökad delaktighet
  Ett enklare sätt att påverka så att det direkt blir en tid som passar.

För medarbetaren

 • Minskad administration
  Invånaren sköter själv administrationen kring sina tider och en större del av arbetstiden kan läggas på patientarbete.
 • Förbättrad arbetsmiljö
  Ökad andel bokade besök och minskat antal väntande drop-in-patienter kan minska stress.

För verksamheten

 • Effektivare resursanvändning
  Genom självvalda tider minskar antalet uteblivna besök och ombokningarna blir färre.
 • Enklare att planera
  Med tidsbokning kan drop-in ersättas med korta besökstider och därmed blir det färre patienter i väntrummet samtidigt.

Kort guide med praktisk hjälp

Att byta arbetssätt behöver inte vara särskilt svårt. Men det finns några saker som är bra att tänka igenom innan ni sätter igång processen.

Illustration på brev och kuvert

Har du idéer eller frågor?


Mejla oss gärna på jobbadigifysiskt.hsf@regionstockholm.se så kan vi tillsammans utveckla och förbättra webbplatsen. Tack för ditt engagemang.