Bättre videomöte intro

Presentation av Johan Edbacken

Introduktion till filmserien Bättre videomöten

Leg. psykolog Johan Edbacken berättar om sin bakgrund och hur det kom sig att han intresserade sig av digitala vårdmöten. Han har arbetat med digitala vårdmöten sedan 2017 och arbetar idag med digitalisering av vård och vårdprocesser.

Johan Edbacken introducerar sin filmserie om videomöten.

Textversion av filmen

Jag heter Johan Edbacken. Jag är legitimerad psykolog. Jag arbetar med digitalisering av vård och vårdprocesser med betoning på digitala alternativ för att leverera olika former av stöd och behandling. Min erfarenhet inom digitala vårdformer började med internetbaserade behandlingsprogram, så kallad IKBT. Där har jag varit involverad både i forskningsprojekt, kliniskt arbete och även i fortbildning.

Sedan 2017 så har jag själv arbetat med digitala vårdmöten och besök. Jag har fångats väldigt mycket av de frågor det har väckt hos mig kring styrkor och begränsningar, skillnader och likheter med fysiska möten och hur vi som arbetar i vården
kan förbättra våra videomöten.

Jag har hållit föreläsningar, utbildningar och jag har varit redaktör för en bok. Den heter Digital psykologi där jag också har skrivit kapitlet om videobesök. I samarbete med representanter från Region Stockholm har jag försökt samla mina bästa tips, baserat på både egna och andras erfarenheter såväl som från den forskning som finns på området.

Så jättevarmt välkommen! Jag hoppas att du med hjälp av filmserien kan få både inspiration men också konkreta verktyg som du kan använda dig av för att känna dig trygg att bedriva videosamtal och få till bättre digitala besök.