Katarina Gidlund står vid anteckningsblock och modell för del 3 i serien Att leda förändring
Att leda förändring intro

Introduktion till Katarina Gidlund

Ett sätt att göra samhället bättre

Katarina Gidlund är forskningsledare för ett ett forskningscentrum med ett 30-tal andra forskare och professor och digitaliseringsforskare på institutionen för informationssystem och informationsteknologi vid Mittuniversitetet. Här presenterar hon filmserien Att leda förändring.

Katarina Gidlund introducerar sin filmserie om att leda förändring.

Textversion av filmen

Textversion av filmen

Jag heter Katarina Gidlund.

Jag är professor i digitaliseringsforskning, kan man beskriva det som.

Jag är också forskningsledare för ett forskningscentrum som heter Forum för digitalisering.

Vi är ett 30-tal forskare som på olika sätt försöker att förstå det här vi pratar om, när vi pratar om digitalisering.
Och försöker att förstå hur vi ska göra det här på bästa sätt.

Vi har jobbat tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm för att skapa ett paket och olika former av metodstöd.

För att ni som får det här i knät kan känna: ”Jag tror jag förstår lite vad det här handlar om”. Om du kan jättemycket så kanske du får konkreta tips om hur du kan jobba vidare.

Det här stödet kommer att se ut på lite olika sätt. Vi vill hälsa dig välkommen.

Hoppas att ni har stor nytta av det här i ert fortsatta arbete. Digitalisering ska bli något bättre. Och vi ska bidra till att vårt samhälle blir hållbart och bättre för så många som möjligt.