Katarina Gidlund står vid anteckningsblock och modell för del 1 i serien Att leda förändring
Att leda förändring del 1

Så förändrar ni på ett genuint och balanserat sätt

Inkludera fler och förklara varför

I filmen berättar professor Katarina Gidlund om varför det är viktigt med en balans mellan kompetens och erfarenhet när vi ska digitalisera. Men också om hur vi kan göra för att inkludera och skapa engagemang.

Filmen "Vet ni varför ni ska digitalisera?" (5 minuter).

Textversion av filmen

När vi ska jobba med vår verksamhet och kanske förändra och uppnå något. Och så har det en liten antydan om att det handlar om digitalisering. Då finns det två ganska motsatta sätt att jobba med detta på. Vi brukar beskriva det som att den ena är en naiv digitalisering. Medan den andra är betydligt mer genuin. Det finns enkla tricks att hamna mer här (genuin) I stället för i den här den naiva varianten.

Det första tipset är nästan språkligt. Det vill säga hur vi uttrycker oss när vi skickar inbjudningar. Eller när vi försöker kommunicera ut detta till vår verksamhet. Skriver visioner och handlingsplaner. Ofta skriver vi det tillsammans med ordet ”måste”. Och så säger vi ”digitaliseras”. Där får vi en känsla av att det är något vi måste göra. Och det kommer lite ”på oss”. Det som händer då är att de flesta av oss reagerar med lite motstånd. Varför då? Varför måste vi det? Det här behöver du förklara. Det ska man tänka på. Motsatsen här blir att vi i stället säger… Vi digitaliserar – för att. Ni hör själva vilken skillnad det blir i tonen vi använder oss av. Och hur vi kommunicerar det här.

Om vi fortsätter med den här naiva varianten. Så är det också så att den ofta innehåller en obalans mellan vilka det är som är med. När vi jobbar med det här försöker vi se till att vi får med hela arbetsgrupper. Om det är en verksamhet som ska förflytta sig så är det bra att alla olika kompetenser och professioner får vara med att tolka och förstå på vilket sätt har digitalisering med det här att göra?

Vi har till exempel jobbat med ett äldreboende. Då har det varit allt från avdelningschef, administratör, sjuksköterska, undersköterska till lokalvårdare. Alla är med och förstår bilden av vart vi är på väg. Och kan också använda sin profession och erfarenhet för att förtydliga vad det är vi behöver göra. Här behöver vi ha en balans mellan kompetens och erfarenhet.

Slutligen: det tredje vi behöver tänka på. Det är att vi ofta tenderar att bli lite ”endimensionella”. Så det vi fokuserar på är sakerna. Robotkatten, eller vad det nu kan vara. Det här blir ett problem vad gäller digitalisering för att vi förlorar fokus på vad det är vi vill förändra. Vilka nya arbetssätt är det vi behöver, och varför behöver vi dem? Det som är viktigt här är att vi får med alla tre dimensionerna av digitalisering. Absolut ska vi prata om vilka saker digitala artefakter, det är som vi förväntar oss ska göra något och hjälpa oss. Men vi behöver också prata om vad det är för slags arbetssätt vi tänker oss? Som ska göra den här förändringen? För sakerna gör ingenting av sig självt. I alla fall väldigt sällan.

Slutligen behöver vi också tala om det i termer av samhällsperspektivet. Vad är det för samhällsförändring vi vill försöka åstadkomma? Här brister vi ofta. Och då blir det lite svårt att få de här tre att hänga ihop. Då blir det lätt så, det blir en sak som ett fåtal personer har sagt att det är viktigt att vi använder oss av. Dessutom så säger de åt oss att vi måste digitaliseras. Här är det betydligt bättre, om vi kan förstå hur det här hänger ihop. Vad har vi för samhällsutmaning? Vad är det för nya sätt att göra något på? Och vad kan vi eventuellt behöva för pryl? För att åstadkomma det som vi är ute efter. Och att vi är fler som är med, som kan tolka och förstå. Vad det är vi är ute efter.

Och sedan språkligt. Prova att säga ”vi digitaliserar för att…”-då märker ni att det inte går att stanna där. Utan man måste förklara vad det är för något vi är ute efter? Det här är lite olika sätt att kliva in i digitaliseringsarbetet. Där vi starkt vill rekommendera att man försöker hålla sig på den här sidan (genuin). Det blir ett annat engagemang. Och ni får också mer information om hur den här resan ska gå till.

Modellen i filmen