Redogörelse för tillgänglighet

Illustration dator, klocka och checkboxar

Tillgänglighetsredogörelse för Jobba digifysiskt

Region Stockholm står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Jobba digifysiskt uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Jobba digifysiskt som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på jobbadigifysiskt.hsf@regionstockholm.se.

Svarstiden är normalt sju dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på jobbadigifysiskt.hsf@regionstockholm.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen var vid testtillfället helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Webbplatsen har designats och utvecklats med tillgänglighet i åtanke. Den har testats med olika hjälpmedel som skärmläsare, förstorning och switchstyrning. Målet har varit att följa tillgänglighetsriktlinjerna WCAG 2.1 på AA-nivå, men framförallt att se till att den blir användbar för så många som möjligt, oavsett funktionsförmåga.

Tillgänglighetsexperter och personer med egna funktionsnedsättningar har varit en central del i detta arbete.

Det kan fortfarande finnas problem med tillgängligheten. Hör av dig med dina synpunkter så vi fortsätta förbättra webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

Tillgänglighetsexperter på Axess Lab har gjort en oberoende granskning av Jobba digifysiskt. Personer som själv använder hjälpmedel i sin vardag har varit del av teamet som granskat.

Webbplatsen testades innan allt innehåll kommit på plats. Den tekniska grundkonstruktionen är därför noggrant testad, men det finns en hel del innehåll som tillkommit efteråt.

Senaste bedömningen gjordes den 19 januari 2021 och är formellt godkänd av Hampus Sethfors.

Granskningsmetod

Utvärderingsrapport

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 januari 2021.