Om projektet

Syftet med den här webbplatsen är att inspirera vårdgivare i Region Stockholm att utveckla sina verksamheter mot en mer digifysisk vård.

Illustration telefon och labbprov

Bakgrund

Det här är en första version av Jobbadigifysiskt.se som har tagits fram under 2020, ett år som har präglats av pandemi. Många representanter från vårdverksamheter i länet har bidragit till innehållet trots hög arbetsbelastning, andra har varit tvungna att avstå. Vi har även fått ersätta längre filmade intervjuer med artiklar och korta filmklipp. Allt för att anpassa oss efter rådande förutsättningar.

Om innehållet

Jobba digifysiskt är uppbyggt för att underlätta att ta nästa steg mot ett mer digifysiskt arbetssätt, oavsett hur arbetet görs idag. Det är också utformat för att även de som har begränsat med tid ska hinna få praktisk vägledning.

Innehållet bygger på verksamheters egna förändringar av att kombinera fysiska och digitala arbetssätt för att förbättra för sina patienter och medarbetare. Planen är att fortsätta utveckla webbplatsen med mer inspiration, konkreta arbetssätt och andra praktiska råd. Kontakta oss gärna med idéer om detta: jobbadigifysiskt.hsf@regionstockholm.se.

Innehållet består av tre delar:

Goda exempel
Artiklar och filmer med verksamheter som har påbörjat och genomfört förändringsarbetet till en mer digifysisk vård och vilka fördelar det har resulterat i för patienter, medarbetare och verksamhet.

Utforska arbetssätt
Exempel på olika arbetssätt som kan komplettera eller ersätta något som görs på ett mer fysiskt sätt idag.

Att leda förändring
Inspiration och tips för att underlätta arbetet med att leda ett förändringsarbete.

Tack till

Stort tack till alla som bidragit till innehållet på denna webbplats. Ni är många som har hjälpt till både med fakta kring digitala arbetssätt men även inspirerande berättelser om hur ni har utvecklat era verksamheter mot en mer digifysisk vård. Tack även till professor Katarina Gidlund som ger goda råd kring förändringsledning, och branschrådet för värdefulla synpunkter längs vägen. Utan er hade inte projektet kunnat genomföras.

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur Jobba digifysiskt uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Läs mer om tillgänglighetsredogörelsen