Om projektet

Syftet med den här webbplatsen är att inspirera vårdgivare i Region Stockholm att utveckla sina verksamheter mot en mer digifysisk vård.

Illustration telefon och labbprov

Om innehållet

Jobba digifysiskt är uppbyggt för att underlätta att ta nästa steg mot ett mer digifysiskt arbetssätt, oavsett hur arbetet görs idag. Det är också utformat för att även de som har begränsat med tid ska hinna få praktisk vägledning.

Innehållet bygger på verksamheters egna förändringar av att kombinera fysiska och digitala arbetssätt för att förbättra för sina patienter och medarbetare.

Innehållet består av tre delar:

Goda exempel
Artiklar och filmer med verksamheter som har påbörjat och genomfört förändringsarbetet till en mer digifysisk vård och vilka fördelar det har resulterat i för patienter, medarbetare och verksamhet.

Utforska arbetssätt
Exempel på olika arbetssätt som kan komplettera eller ersätta något som görs på ett mer fysiskt sätt idag.

Tips och råd
Tips och råd från experter om hur man möter patienten via video och hur man leder digital förändring.

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur Jobba digifysiskt uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Läs mer om tillgänglighetsredogörelsen