Maria Benjaro, tolk på Transvoice

Tolken Maria Benjaro

”Det går utmärkt att tolka via video”

Pandemin fick vårdens tolkar att börja jobba på distans, ett arbetssätt som numera blivit en del av vardagen.

Tidigare möttes patienten, vårdgivaren och tolken i samma rum. I samband med pandemin fick man tänka om. Det visade sig snart att det går lika bra att tolka via video. Det som från början var en nödlösning har idag blivit ett smidigt sätt att mötas på, för alla parter.

För Maria Benjaro, som arbetat som tolk sedan 1989, är den ena arbetsdagen aldrig lik den andra. Före pandemin träffade hon sina klienter tillsammans med vårdgivaren på sjukhuset, kliniken eller vårdcentralen. Men i och med restriktionerna ställde hon och kollegerna snabbt om och började mötas via video. Under en och samma dag kan Maria Benjaro både tolka möten på plats och via skärm från sitt hemmakontor.

– Så länge ljudkvalitén är bra har det egentligen ingen betydelse för själva tolksamtalet om vi möts via skärm eller fysiskt, säger Maria Benjaro.

Men för att det ska bli ett bra möte behöver både vårdpersonal och patienten ha den tekniska utrustning som krävs för att hålla ett videomöte. Även om det brukar räcka med en mobiltelefon eller vanlig dator är det bra att i förväg säkra att utrustningen håller måttet, att patienten behärskar utrustningen och att ljudet är tillräckligt bra.

– Patienten måste befinna sig i en lugn miljö. Tv eller radio får inte stå på och anhöriga får aldrig lägga sig i samtalet, säger Maria Benjaro.

Hon rekommenderar också att såväl vårdgivare som patient har förberett frågorna som ska ställas under samtalet i förväg. Under ett fysiskt möte är det vanligt att det kommer upp frågor på väg ut genom dörren. Det fungerar inte under ett videomöte. Här ska all information och alla frågor tas upp framför skärmen.


Arbetssätt i detta exempel:


 • Gruppmöte via video
Illustration på en glödlampa

Hur arbetar du med videomöten?

Maria: När jag tar tolksamtal via video sitter oftast vårdgivaren på ett ställe, patienten på ett ställe och jag på mitt hemmakontor. Det händer också att vårdgivaren och patienten sitter på samma ställe, samtidigt som jag sitter på mitt kontor.

Film (1,5 minuter) med Maria Benjaro, tolk på Transvoice

Textversion av filmen

Före pandemin var vi mest på plats, på sjukhus, vårdcentraler eller mottagningar. När pandemin kom blev det restriktioner att befinna sig fysiskt på plats. Det blev mer och mer videotolkningar. Då brukar det vara antingen trepartssamtal eller tvåpartssamtal. Med trepartssamtal menar jag att vårdgivaren är på ett ställe, patienten på ett annat ställe och jag på mitt hemmakontor. När det är tvåpartssamtal och läkaren vill undersöka patienten fysiskt, då befinner de sig på samma ställe och jag befinner mig på hemmakontoret.

Numera jobbar jag omväxlande. Jag är både på plats och videotolkar och telefontolkar. Till exempel idag hade jag tre olika tolkningar. En telefontolkning, via video och på slutet en lång tolkning vid en kärlröntgen.

 

Vilka utmaningar finns det med tolksamtal via video?

Maria: Det största utmaningarna med att göra tolksamtal via video gäller ljudkvalitén. Jag måste höra varje ord som sägs, och det får aldrig råda någon tvekan om vad patienten eller vårdgivaren säger. Det är också viktigt att patienten sitter i en lugn och tyst omgivning. Det är inte helt ovanligt att mötena sker i rum där det sitter andra personer, och då får jag svårt att höra vad som sägs.

Film (2 minuter) med Maria Benjaro, tolk på Transvoice

Textversion av filmen

Det är inte bara vårdpersonalen som ska förbereda sig, patienten ska förbereda sig också. Jag ska kunna höra både vårdgivaren och patienten ordentligt. Vartenda ord som sägs ska tolkas. Jag får varken sammanfatta eller utesluta ord. Så att höra orden ordentligt är jätteviktigt för mig som tolk.

Alla parter ska vara i en lugn miljö, så att ljudet hörs ordentligt. Jag som tolk får inte gissa vad de säger. Som patient måste man sitta i lugn miljö utan massa folk omkring sig, en massa släktingar eller barn som springer runt och skriker. Då blir det inte bra kvalitet på tolkningen. Jag vill inte gissa vad de säger, jag vill vara säker när jag tolkar.

Vårdgivare och patient måste tänka på en sak, att prata i korta meningar. Och paus före ny mening, för att tolken ska hinna med att tolka ordagrant och för att kunna slå upp. För tolken har rätt att slå upp om man är osäker på ord. Man kan slå upp det för att det ska bli en korrekt tolkning.

 

Har du några goda råd till andra?

Maria: Under ett tolksamtal via video är det viktigt att både patient och vårdgivare har förberett frågor som ska tas upp, så att dessa ställs framför skärmen.

Viktigt att tänka på inför och under samtal med tolk över video

 • Kontrollera att du har den tekniska utrustningen som krävs och använd headset vid trepartssamtal.
 • Säkerställ att patienten har den utrustning som krävs, och att hen behärskar tekniken.
 • Informera patienten att ta samtalet i en tyst och lugn miljö utan bakgrundsljud och utan andra personer i bakgrunden som kan störa samtalet.
 • En mikrofon förstärker alla ljud. Därför bör du, så långt det är möjligt, undvika att skriva på tangentbord eller bläddra i papper under samtalet.
 • Stäm av att ljud och bild fungerar för samtliga närvarande i början av mötet.
 • Informera tolken om vilka som är närvarande, både de som syns i bild och de som inte syns i bild.
 • Prata lugnt och tydligt under mötet och be andra deltagare tala en i taget så att tolken hör allt som sägs. Använd korta meningar och ta paus mellan meningar så tolken hinner översätta.

Vilka mervärden upplever ni?

För medarbetaren

 • Flexibilitet
  Kan jobba från hemmakontoret likaväl som på vårdmottagningen.
 • Minskade väntetider
  När tolken slipper restid sparas värdefull arbetstid.

För verksamheten

 • Ökad trygghet
  Det är lättare att hitta bokningsbara tider för professionella tolkar då tolken inte behöver tid för att resa till och från mötet.

För patienten

 • Minskad restid
  Slipper ta ledigt för ett besök som även kan hanteras över video.