Simon och Philip

Simon Norrsveden, enhetschef och Philip Törnblom, psykolog.

Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra

”Alternativet var digitalt – eller att inte ses alls”

Publicerad 30 juni 2021

Men för många patienter har den digitala utbildningen fungerat bättre än att ses fysiskt

Till neuropsykiatriska mottagningen i Hagsätra kommer patienter som fått en adhd-diagnos. För att lära sig mer om sin diagnos får alla som vill gå en patient- och närståendeutbildning. – Men det senaste året under pandemin har vi inte kunnat ses fysiskt som vi brukar, och då har patienterna fått välja mellan en digital utbildning eller helt enkelt vänta, berättar Simon Norrsveden som är enhetschef.

Patient- och närståendeutbildningen består av fem tillfällen med fysiska gruppföreläsningar. Men sedan våren 2020 finns den även på stöd- och behandlingsplattformen på 1177.se i form av tre moduler med motsvarande information. Det var den som Simon och hans kollegor började använda i större utsträckning när två meters avstånd blev en realitet och måttstocken åkte fram för att se hur många de skulle kunna bjuda in till en gruppträff.

– Det blev inte resurseffektivt om vi bara skulle ha utbildningen med 3–4 patienter samtidigt, konstaterar Simon.

Psykologen Philip Törnblom berättar att även när det går att ses fysiskt igen så kommer de fortsätta med den digitala utbildningen eftersom många uppskattar den.

– Den digitala utbildningen fungerar lite mer som allt annat i samhället nu: att kunna sitta några korta stunder här och där när det passar en själv. Precis som med instagram och nyheter, säger Simon.

– Ja, ju mer dygnet runt vårt samhälle blir, desto mer måste vården också fungera dygnet runt, konstaterar Philip.


Arbetssätt i detta exempel:


 • Modulbaserad behandling
Illustration på en glödlampa

Hur fungerar ert nya arbetssätt?

Philip Törnblom

Philip: Alla som får diagnosen adhd och är remitterade till oss erbjuds utbildningen för att bredda sin kompetens och få veta vilket stöd och vilken vård de har rätt till. Med den digitala utbildningen behöver de inte vänta in en hel ny grupp utan kan börja direkt. Så fort de öppnat upp en modul ser jag det och kan följa dem, peppa och svara på frågor. En del skriver, reflekterar och ställer många frågor och då kan jag ge väldigt riktad feedback tillbaka vilket är jättebra. En nackdel i nuläget är att det inte går att registrera en närstående, de behöver vara på samma plats som patienten.

Simon Norrsveden

Simon: Utbildningen är ett jättebra alternativ till fysiska träffar: vissa har lättare med att se en powerpoint och andra behöver se en föreläsare. En del behöver träffas och interagera medan andra har svårt för det sociala. Kallar man trettio personer till en gruppträff har alla olika behov och frågor. En del frågar massor och andra ingenting. Men i den digitala utbildningen kan alla ställa sina frågor, även sådana som de inte hade velat tagit upp i stor grupp.

Film (1,5 minuter) med Simon Norrsveden, enhetschef Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra.

Textversion av filmen

Vi erbjuder våra patienter en patient och närståendeutbildning i ADHD i digital form, en utbildning som vi tidigare hållit i fysisk form, men som vi på grund av pandemin inte har kunnat ge nu på ett och ett halvt år.

Vi erbjuder egentligen samma utbildning fast i digital form. Det är ett stort värde för patienten att de å ena sidan kan få utbildning i sin diagnos men också att de inte behöver vara på plats fysiskt och att de kan göra utbildningen lite när de känner för det när de har tid och möjlighet.

Det är också av värde för oss att vi kan ge den här edukationen den här utbildningen till våra patienter och att vi kan hjälpa många fler patienter som vi tidigare inte hade kunnat hjälpa på samma sätt fysiskt.

Hur kom ni igång?

Simon Norrsveden

Simon: Vi var vana att ha fysiska träffar även om ett fåtal även gick den digitala utbildningen. Men i och med covid-19 och nya restriktioner behövde vi driva utvecklingen framåt. Och den här utbildningen hade redan utvecklats för att alla patienter i SLSO:s psykiatri ska få samma information, oavsett var man bor, så med hjälp av den kunde vi fortsätta trots pandemin. Och det är inte bara vi utan 15 andra psykiatriska enheter som använder samma utbildning.

Film (2 minuter) med Philip Törnblom, psykolog på Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra.

Textversion av filmen

Den här utbildningen erbjöds tidigaresom ett antal föreläsningar på mottagningen. Men sedan coronapandemin har vi inte kunnat hålla föreläsningarna. Istället har vi erbjudit våra patienter att ta del av informationen i en digitaliserad lösning via 1177, eller Vårdguiden.

Det innebär att patienten kommer åt samma information som tidigare men komprimerad i tre moduler som de kommer åt via sin telefon eller sin dator. Informationen är komprimerad i tre moduler där den första modulen handlar om vad ADHD innebär. Många har inte så bra koll för att de är nydiagnosticerade. Det handlar om hur det kan skilja sig mellan olika individer.

Modul två handlar om vad vården kan erbjuda för olika behandlingsalternativ vilket stöd man har rätt till och vad vi kan erbjuda här i Hagsätra. Den tredje modulen handlar om hur man lättare kan hantera sina symtom.

Rent konkret fungerar det så att patienten kommer åt informationen via sin mobiltelefon, surfplatta eller dator och arbetar sig igenom ett antal informationsmoduler med text och video där de också kan reflektera över sina egna symtom eller egna frågor. Sen ser jag som behandlare när patienten har svarat på olika frågor eller ställt frågor. Jag kan ge dem feedback direkt i den här modulen. De får mycket snabbare återkoppling än vad vi tidigare kunde erbjuda när vi hade det på mottagningen.

Det är väldigt många patienter som har uppskattat det här. Självklart funkar det inte för alla att sitta och läsa all information själv men de flesta är nöjda i och med att de har fått välja och höra vad alternativen är.

Hade ni några utmaningar?

Simon Norrsveden

Simon: Mest administrativa, till exempel vilka som skulle jobba med den. Trots att det är ett jättesmidigt och lättadministrerat system så är det något nytt. Och oavsett om det är att slå in en spik eller lära sig ett nytt program så finns det ett motstånd att börja jobba på ett nytt sätt.

Philip Törnblom

Philip: Förändring är svårt, även för läkare, psykologer, terapeuter och fysioterapeuter. Om det kommer en ny digital lösning så finns det de som motsätter sig det och blir oroliga: Hur ska vi kunna följa upp patienten? Hur fångar vi upp dem som inte klarar av det här? Men när vi hade kommit igång tyckte många att ‘det här är vad vi kan erbjuda’. Att stanna av hela vårdprocessen hade inte varit bättre. En annan utmaning är att utbildningen riktar sig till dem som har besvär med uppmärksamhet och koncentration, så den fungerar förstås inte för alla. Men cirka 60 procent slutför ändå utbildningen.

Vad har ni lärt er längs vägen?

Simon Norrsveden

Simon: Att det finns för- och nackdelar. Men på det här sättet blir det en mer rättvis vård när alla får samma material och kvaliteten inte blir beroende av den som håller i den fysiska gruppträffen. Och eftersom det är mycket mer jobb med fysiska besök har vi tid att hjälpa många fler nu.

Philip Törnblom

Philip: Processen skulle kunna bli mer effektiv, till exempel att digitalisera starten istället för att göra det manuellt. Vi märker också att det behöver vara en bredd på informationen för att alla ska känna igen sig. En del har fler diagnoser och då kan viss information kännas främmande.

Vad är ert nästa steg?

Philip Törnblom

Philip: Att ha gruppmöte via video.

Simon Norrsveden

Simon: En digital ”mottagning i mottagningen” för patienter som är stabila på sin medicinering. Vi har flera hundra patienter bara i Hagsätra som kommer till oss en gång om året för årskontroll. Med den nya avdelningen bokar de en tid som passar dem själva, slipper ta ledigt från jobbet och får snabbare svar. Och vi kan också arbeta mer effektivt.

Film (2 minuter) med Simon Norrsveden, enhetschef Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra.

Textversion av filmen

Dels att kanske ha nån på mottagningen som är tillräckligt insatt för att andra medarbetare ska kunna fråga om hjälp och råd. Dels tror jag att det är viktigt att våga prova och se hur utfallet blir. Min upplevelse är, i alla fall på vår mottagning att det inte har varit så komplicerat som medarbetarna trott.

Vi har ju allt ifrån digitala patient- och närståendeutbildningar till videobesök. Vi hade ju en period när vi knappt träffade patienter fysiskt men fick ändå verksamheten att gå runt i princip på samma sätt som tidigare.

Vi har medarbetare här från åldrarna 22 till 70 plus och alla har kunnat jobba med videobesök, exempelvis. Jag tror definitivt att vissa av de här sätten att arbeta som pandemin har tvingat oss till kommer absolut att leva kvar även efter pandemin. Vi kommer säkert att träffa betydligt fler patienter via video än vad vi gjorde innan pandemin. Vi kommer att träffa fler på digital patient- och närståendeutbildning jämfört med vad vi gjorde innan pandemin.

Så vissa av de här sätten kommer att stanna kvar i vår verksamhet.

Vilka mervärden upplever ni?

För patienten

 • Sparar tid
  Slipper åka till Hagsätra.
 • Individanpassat
  Kan göra utbildningen i egen takt och även gå tillbaka och repetera eftersom materialet hela tiden finns där.

För medarbetaren

 • Flexibelt
  Kan jobba de tider som passar en själv och dessutom ge mer riktad feedback än i gruppmöten.

För verksamheten

 • Hinner med fler
  Det går snabbare att starta upp trettio personer digitalt än att skriva brev och sedan ha en gruppträff.
 • Rättvist
  Alla får samma vård och samma material.