Sabina Winter, legitimerad logoped

Logopedkliniken Danderyds sjukhus

”Nu når vi bägge föräldrarna”

Publicerad 4 juli 2022

Med videomöten blir det lättare att involvera fler för att hjälpa ett barn med stamning

Mycket av arbetet med barn som stammar består i samtal med föräldrarna. Men eftersom stamning kan vara mer känsligt än andra talproblem är det viktigt att inte prata över huvudet på barnet. – Tack vare möjligheten att jobba digifysiskt undviker vi det. Dessutom blir det enklare för bägge föräldrarna att delta i mötena, säger Sabina Winter, leg. logoped på Danderyds sjukhus.

På logopedkliniken på Danderyds sjukhus var personalen redan i startgroparna för att börja jobba digifysiskt när pandemin kom. Nu påskyndades planerna. Det som från början var tänkt som en nödlösning visade sig snart vara ett bra sätt att möta patienterna på.

– Vi arbetar mycket med samtal, och när det gäller barn som stammar jobbar vi till stor del med föräldrasamtal, förklarar Sabina Winter. Vi utbildar föräldrarna i olika samspelsstrategier för att ge de bästa förutsättningarna till barnet som stammar vilket går utmärkt att göra via video.

I och med möjligheten att hålla videomöten kan Sabina Winter och de andra logopederna på kliniken boka möten med enbart föräldrarna. Föräldrarna kan gå in i mötet var och en på sitt håll, och slipper långa restider och förlorar mindre arbetstid.

Det händer naturligtvis också att logopederna har möten även med barnet eller ungdomen via video. Då sker behandlingen antingen genom talövningar eller genom samtal om hur man i vardagen kan hantera sin stamning.


Arbetssätt i detta exempel:


 • Videomöte
 • Gruppmöte via video
Illustration på en glödlampa

Hur jobbar ni med digitalt med patienter som stammar?

Sabina: Gällande förskolebarn jobbar vi logopeder oftast via föräldrarna för att underlätta för barnet som stammar. Vi utbildar föräldrarna i olika samspelsstrategier för att ge de bästa förutsättningarna till barnet vilket går utmärkt att göra via videosamtal.

Film (1,5 minuter) med Sabina Winter, legitimerad logoped på Danderyds sjukhus.

Textversion av filmen

När det är en stamningsutredning för förskolebarn så börjar vi med ett inledande föräldrasamtal. Då har vi som standard nu, att vi gör det via video. Att ha föräldrasamtal via video har gjort att föräldrarna kan ta upp sina funderingar i lugn och ro och inte behöver prata över huvudet på barnet.

De kan ibland ha värderande ord kring att talet är dåligt eller blivit sämre och så, som kan vara negativt för barnet att höra. Det är bättre att de får lyfta sin oro och sina funderingar i lugn och ro vid ett föräldrasamtal. Då möjliggör vi för båda föräldrarna att vara med i högre utsträckning.

Tidigare var det en förälder som kom på plats. Men nu har vi sett att båda i högre utsträckning kommer. De kan ringa från sina respektive arbetsplatser. Det är också lättare att hitta en tid för föräldrasamtal. De kan avsätta den timmen lättare än att avsätta den timmen och restid till och från logopedkliniken från sina arbeten. Så det har blivit smidigare och lättare att hitta tider också.

Det är väldigt viktigt att båda föräldrarna är med eftersom de kan ha olika syn på stamningen, olika tankar. En förälder kan vara orolig men inte den andra. Och att de får förstahandsinformation direkt så att båda blir delaktiga när det gäller barnets stamning. Det är jätteviktigt att båda föräldrarna är med.

 

Vilka fördelar ser ni med att jobba digifysiskt?

Sabina: Tidigare har det varit svårt att få med bägge föräldrarna på mötena och det har också varit vanligt att man suttit och pratat över huvudet på barnet. Nu är det enklare att få med bägge föräldrarna på mötena, eftersom de kan sitta på varsitt håll. Dessutom slipper barnet vara med, vilket kan vara en stor fördel. Om barnet känner sig pressat eller stressat kan problemet förvärras. När det kommer till stamning är det jätteviktigt att inte värdera och att skona barnet från kommentarer.

Men det händer också att vi stöttar och peppar ungdomar på distans, till exempel innan de ska hålla föredrag i skolan, något som kan vara rejält nervöst för en person med stamningsproblematik.

Nu senast var det en gymnasieelev som bokat upp videosamtal med mig precis före sitt föredrag i svenskan. Hon gick ut på skolgården och ringde upp mig och på så sätt fick jag vara en del av hennes verklighet. För när besöken görs här på kliniken är det lite av en skyddad verkstad, konstaterar Sabina.

För väldigt blyga barn och tonåringar kan det ibland vara skönt att ha mötena med oss i sin hemmiljö, vilket innebär att videomötena kan vara ett bra komplement för direkt behandling med barn och ungdomar.

Film (2 minuter) med Sabina Winter, legitimerad logoped på Danderyds sjukhus.

Textversion av filmen

Det har ju gjort att det är möjligt att vara med i patienternas vardag på ett annat sätt. Man kan ringa upp strax före en presentation till exempel och ha ett videosamtal för att hjälpa patienten att hantera stamningen. Både känslomässigt och med tankar inför en presentation som kan vara väldigt pirrigt och stressande.

Barn som är väldigt blyga har uppskattat att de kan vara i sin hemmamiljö. De har kunnat bli tryggare och prata mer spontant. Det är ju i det spontana talet när de väl kommer igång att prata som man märker stamningen. Så det blir också mer representativt att de pratar på mer naturligt. För vissa tonåringar har det varit skönt att vara hemma i sin egen miljö.

Att jobba digitalt har gjort att vi når patienterna i högre utsträckning. Många besök hade inte blivit av om de inte varit just videobesök. Speciellt under första tiden då vi började med det här hösten 2020. Då var det en förutsättning för att ens få till besöken. En annan fördel har varit att det är lättare att hitta tider. Det är färre som uteblir från besöken eftersom appen skickar en påminnelse femton minuter innan. Så även om de har glömt tiden blir de påminda om den. Det har också varit positivt.

Vi är ju en specialistmottagning för stamning och skenande tal här på logopedkliniken på Danderyds sjukhus. Då möjliggör det för oss att träffa patienter från andra län, också via video. Det blir en ökad tillgänglighet för vår typ av vård.

 

Finns det några utmaningar?

Sabina: Ja, om patienten inte har bra internetuppkoppling kan det bli svårt att genomföra besöket, men det händer sällan. Besöken med barnet eller ungdomen som stammar gör vi helst på plats på mottagningen. Det är lättare att göra bedömningar och direkt stamningsbehandling vid fysiska besök.

Det är svårt att göra fullvärdiga stamningsbedömningar på distans, särskilt när det gäller yngre barn, som ofta springer ur bild.

Vad har ni lärt er längs vägen?

Sabina: Att patienterna är vana vid videomöten och lätt kan slappna av och att besöken blir minst lika bra som fysiska besök i många fall. Jag har utökad kontakt med patienternas skolpersonal, tack vare möjligheten att ha videomöten, vilket känns som ett viktigt sätt att sprida information om stamning så att det kommer patienterna till gagn i deras liv.

Vilka mervärden upplever ni?

För patienten

 • Enklare för föräldrar att närvara
  Det är viktigt att båda föräldrarna är med på mötena med logopeden. När det är möjligt att delta från arbetsplatsen behöver de inte ta ledigt för att åka till mottagningen.
 • Trygg hemmamiljö
  Barn och ungdomar kan sitta i sitt rum i lugn och ro vilket kan kännas skönt.
 • Patienten kan boka möte inför en viktig uppgift
  Logopeden kan stötta och peppa precis innan en viktig uppgift.

För medarbetaren

 • Får större möjlighet att träffa båda föräldrarna
  Föräldrarna kan koppla upp sig från respektive arbetsplats vilket ökar närvaron.
 • Slipper tala över huvudet på barn och ungdomar
  Slipper riskera situationer där barnet blir stressat av vad föräldrar och logoped pratar om.
 • Kan möta patienten i dennes vardag
  Eftersom samtalet kan ske på tonårsrummet, på skolgården eller någon annanstans får logopeden större insikt i patientens vardag, vilket är värdefullt för den här sortens vård. Logopeden kan även peppa och stötta i realtid via förbokat möte.

För verksamheten

 • Lättare att boka möten
  Lättare att hitta tider då alla kan då videomöten kan ske från patientens hem, arbetsplats, skola eller annat ställe.