Nellie Rantanen, legitimerad psykolog

Capio badhotellet

"Med Internetbaserad KBT kan fler patienter få hjälp snabbare"

Publicerad 7 juli 2022

För ett år sedan började Capio Vårdcentral Badhotellet i Södertälje erbjuda patienterna ett digitalt, guidande självbehandlingsprogram.

Idag kan man hjälpa tre gånger fler patienter än tidigare. – Med IKBT, internetbaserad KBT, kommer patienten dessutom under behandling betydligt snabbare än om vi skulle mötas fysiskt, säger Nellie Rantanen, legitimerad psykolog.

I juni 2021 fick Capio Vårdcentral Badhotellet i Södertälje en förfrågan om att börja arbeta mer digitalt.

– Det fanns önskemål från patienterna om att variera behandlingarna och eftersom vi jobbar enligt fasta behandlingsprogram bestämde vi oss för att testa, säger Nellie Rantanen, legitimerad psykolog på mottagningen.

IKBT-behandlingen består av en rad olika moduler där varje modul innehållsmässigt motsvarar ett traditionellt fysiskt besök.För närvarande finns det program för stresshantering, sömnproblem, ångest, depression och oro. Med det nya sättet att arbeta kan tre gånger så många patienter få hjälp än om de behövt komma till mottagningen. Dessutom kommer patienten under behandling snabbare än tidigare.

– Den här sortens behandling har visat sig ge lika goda resultat som behandling vid fysiska besök. Eftersom den behandlande psykologen alltid finns i andra änden och utvärderar efter varje besök kan vi också snabbt styra om ifall det krävs, säger Nellie Rantanen.


Arbetssätt i detta exempel:


 • Modulbaserad behandling
Illustration på en glödlampa

Hur jobbar ni digifysiskt med KBT?

Nellie: Vi jobbar med IKBT, internetbaserad KBT. Behandlingen börjar med ett inledande möte där vi tillsammans bedömer om det är en lämplig behandlingsmodell för just den här patienten.

När en modul i behandlingen är avklarad utvärderas den av den behandlande psykologen innan det är dags att gå vidare med nästa modul. De här modulerna kan se olika ut. Ibland är det filmklipp, ibland är det sekvenser som patienten ska lyssna på. Det kan också vara ett stycke som ska läsas eller olika uppgifter som ska utföras.

Det är viktigt att poängtera att den behandlande psykologen alltid finns med i bakgrunden; kartlägger och svarar på eventuella frågor.

Film (1,5 minuter) med Nellie Rantanen, legitimerad psykolog på mottagning Capio Badhotellet.

Textversion av filmen

Vi har arbetat digifysiskt med internet-KBT sen juni 2021. Internet-KBT förkortas IKBT, så det brukar vi kalla det för.

Vi börjar med att träffa patienten på vårdcentralen för en första bedömning eller att vi träffar patienten på ett videobesök. Då gör vi tillsammans en bedömning om patienten skulle kunna göra den här behandlingen som görs digitalt. En behandling består av olika moduler eller avsnitt. Patienten jobbar själv i programmet som är ett självhjälpsprogram men som följs upp av mig som behandlare.

Varje modul i internetbehandlingarna motsvarar ett besök på vårdcentralen. Så jag går in varje vecka och tittar hur det går för patienten. Efter varje avsnitt återkopplar jag på det patienten har gjort. Märker vi att det har kört fast sig eller inte fungerar, då kan vi kalla in patienten och träffa honom eller henne för att gå igenom vad som funkar bra och vad som har blivit svårt så att man kan hjälpas åt på traven.

 

Vilka fördelar ser du med IKBT?

Nellie: Vi ser en rad olika fördelar. Det är ett flexibelt och individanpassat sätt att behandla på eftersom vi gör utvärderingar efter varje besök. Det är också mycket tidseffektivt; vi kan hjälpa tre gånger så många patienter jämfört med tidigare och de kommer dessutom under behandling snabbare.

Våra patienter kommer igång med behandling betydligt snabbare än förr. De kan också ta del av behandlingen när och var det passar dem och behöver inte anpassa sig till fysiska besök hos oss.

Film (1 minuter) med Nellie Rantanen, legitimerad psykolog på mottagning Capio Badhotellet.

Textversion av filmen

Det finns många fördelar med internet-KBT. Patienter kan jobba med det här var som helst och när som helst. De blir inte bundna till att komma till vårdcentralen en viss tid. Om man bor ute på landet eller så är det lätt för dem att jobba i det här. Sen är det också individanpassat. Patienterna skapar själv sin arbetsplan i programmet, med stöttning av mig och programmet och sin egen behandling. Så det blir som traditionell KBT, men på internet. Sen är det också lättare att komma igång med behandlingen. Man har lättare att starta direkt när man varit på vårdcentralen. Det går snabbare och vi kan också hjälpa fler. Vi kan hjälpa ungefär tre gånger så många med internet-KBT jämfört med ett traditionellt besök.

 

Finns det några utmaningar?

Nellie: Ja, det finns det. Den här sortens behandling passar bäst för den som har lätta eller medelsvåra besvär. IKBT passar inte för suicidala människor, människor med svår ångest eller för dem som har en stark tendens att skjuta upp saker som ska utföras.

Det är också viktigt att patienten behärskar språket så pass bra att hen kan ta till sig information och har förmåga att formulera sig. Det är naturligtvis också viktigt att patienten själv är intresserad av att jobba på det här sättet, säger Nellie Rantanen.

Film (1 minuter) med Nellie Rantanen, legitimerad psykolog på mottagning Capio Badhotellet.

Textversion av filmen

IKBT passar för ganska många. Det finns program för stress, sömn, oro, ångest och depression som jag jobbar med. Vi brukar rekommendera det till en bred grupp. Dock finns det en grupp som vi inte rekommenderar IKBT för. Det är om man har en förhöjd suicidrisk till exempel. Eller har koncentrationssvårigheter som gör det svårt att jobba självständigt. Har man en tendens att skjuta upp väldigt mycket blir det också svårt. Sen behöver man behärska svenska språket eftersom programmen är på svenska och man gör skrivuppgifter på svenska.

 

Har ni några råd att ge andra?

Nellie: Ja. Det här är ett fullgott alternativ till fysiska behandlingsmöten. Att därför köpa in det här behandlingsprogrammet är något vi kan rekommendera alla. Vi märker ju att intresset för IKBT blir allt större och att det är något som allt fler patienter efterfrågar.

Har ni lärt er något längs vägen?

Nellie: Vi har insett att det här är ett precis lika effektivt sätt att behandla på som att mötas fysiskt och eftersom vi kan hjälpa fler kan man egentligen säga att det är ännu mer effektivt än ett fysiskt möte. Det hade vi kanske inte förväntat oss.

Vilka mervärden upplever ni?

För patienten

 • Snabbare hjälp
  Kan komma i gång med behandlingen betydligt snabbare än vid fysiska möten.
 • Individanpassat
  Varje möte kartläggs och utvärderas så att psykologen snabbt ska kunna styra om, komplettera med frågor eller boka in ett fysiskt möte.
 • Flexibilitet
  Kan ta del av behandlingen när och var det passar.

För medarbetaren

 • Kan hjälpa fler 
  Det går att hjälpa ungefär tre gånger så många patienter via IKBT.
 • Färdigt stöd 
  Det modulbaserade upplägget ger ett färdigt stöd för behandling.
 • Anpassad behandlingsform
  Varje behandling inleds med ett möte där patienten kartläggs och psykologen kan därefter anpassa behandlingen efter patientens behov med de olika modulerna.
 • Lätt att styra om
  Genom regelbunden utvärdering får psykologen information om patienten och kan byta till en annan behandlingsform om IKBT inte passar.

För verksamheten

 • Kvalitetssäkring
  De färdiga modulerna stöder verksamheten att arbeta evidensbaserat.
 • Förbättrad resursanvändning
  Möjlighet att ge behandling till fler patienter med befintliga resurser.