Nellie Rantanen, legitmerad psykolog

Capio badhotellet

"Internetbaserad KBT kan fler patienter få hjälp snabbare"

Publicerad 7 juli 2022

För ett år sedan började Capio Vårdcentral Badhotellet i Södertälje erbjuda patienterna ett digitalt, guidande självbehandlingsprogram.

Idag kan man hjälpa tre gånger fler patienter än tidigare. – Med IKBT, internetbaserad KBT, kommer patienten dessutom under behandling betydligt snabbare än om vi skulle mötas fysiskt, säger Nellie Rantanen, legitimerad psykolog.

I juni 2021 fick Capio Vårdcentral Badhotellet i Södertälje en förfrågan om att börja arbeta mer digitalt.
– Det fanns önskemål från patienterna om att variera behandlingarna och eftersom vi jobbar enligt fasta behandlingsprogram bestämde vi oss för att testa, säger Nellie Rantanen, legitimerad psykolog på mottagningen.

Nellie Rantanen börjar alltid med att boka in patienten på ett fysiskt möte eller ett videobesök innan man beslutar om hur man ska gå vidare.

Om Nellie Rantanen i samråd med patienten landat i att IKBT kan passa så börjar själva behandlingen.
– Behandlingen består av en rad olika moduler där varje modul motsvarar ett besök, säger Nellie Rantanen.

Modulerna ser ofta olika ut. Det kan vara ett ljudklipp eller ett filmklipp. Det kan också handla om information som ska läsas eller uppgifter som ska göras.
– Därefter svarar patienten på en rad frågor och får en hemuppgift att göra tills det är dags för utvärdering och nästa modul, säger Nellie Rantanen.

Även om patienten jobbar med de olika modulerna hemifrån så finns mottagningens psykolog alltid att tillgå i bakgrunden för att utvärdera, svara på eller ställa kompletterande frågor.
– Om vi gör bedömningen att patienten inte riktigt gör de framsteg som vi räknat med bokar vi in ett videomöte eller ett fysiskt möte på mottagningen, säger Nellie Rantanen.

För närvarande finns det program för stresshantering, sömnproblem, ångest, depression och oro. Och tack vare det nya sättet att arbeta kan tre gånger så många patienter få hjälp än om de behövt komma till mottagningen. Dessutom kommer patienten in i behandling snabbare än tidigare.

– Den här sortens behandling har visat sig ge lika goda resultat som behandling vid fysiska besök. Eftersom den behandlande psykologen alltid finns i andra änden och utvärderar efter varje besök kan vi också snabbt styra om ifall det krävs, säger Nellie Rantanen. IKBT passar dock inte alla patienter.

– Ikbt passar inte patienter som har svåra problem. Det får inte finnas någon risk för suicid, patienten får inte ha omfattande problem med sin uppmärksamhet eller koncentration. Det är också viktigt att patienten behärskar språket så pass bra att hon eller han kan ta till sig information och har förmåga att formulera sig. Det är naturligtvis också viktigt att patienten själv är intresserad av att jobba på det här sättet, säger Nellie Rantanen.


Arbetssätt i detta exempel:


 • Modulbaserad behandling
Illustration på en glödlampa

Hur jobbar ni digifysiskt med KBT?

Nellie: Vi jobbar med IKBT, internetbaserad KBT. Behandlingen börjar med ett inledande möte där vi tillsammans bedömer om det är en lämplig behandlingsmodell för just den här patienten. Därefter består behandlingen av ett antal olika moduler där varje modul motsvarar ett besök. Det är viktigt att poängtera att den behandlande psykologen alltid finns med i bakgrunden; kartlägger och svarar på eventuella frågor. När en modul är avklarad utvärderas den av den behandlande psykologen innan det är dags att gå vidare med nästa modul. De här modulerna kan se olika ut. Ibland är det filmklipp, ibland är det sekvenser som patienten ska lyssna på. Det kan också vara ett stycke som ska läsas eller olika uppgifter som ska utföras.

Hur arbetar ni digifysiskt

Textversion av filmen

Transkribering pågår.

Vilka fördelar ser du med Ikbt?

Nellie: Vi ser en rad olika fördelar. Det är ett flexibelt och individanpassat sätt att behandla på eftersom vi gör utvärderingar efter varje besök. Det är också mycket tidseffektivt; vi kan hjälpa tre gånger så många patienter jämfört med tidigare och de kommer dessutom under behandling snabbare.

Vilka fördelar ser du med IKBT

Textversion av filmen

Transkribering pågår.

Finns det några utmaningar?

Nellie: Ja, det finns det. Den här sortens behandling passar inte alla. Det passar inte för suicidala människor, människor med svår ångest eller för dem som har en stark tendens att skjuta upp saker som ska utföras. Man måste också behärska språket samt kunna ta till sig skriven information och själv kunna uttrycka sig i skrift. IKBT passar bäst för den som har lätta eller medelsvåra besvär.

För vilka passar IKBT

Textversion av filmen

Transkribering pågår.

Har ni några råd att ge andra?

Nellie: Ja. Det här är ett fullgott alternativ till fysiska behandlingsmöten. Att därför köpa in det här behandlingsprogrammet är något vi kan rekommendera alla. Vi märker ju att intresset för IKBT blir allt större och att det är något som allt fler patienter efterfrågar.

Har ni lärt er något längs vägen?

Nellie: Vi har insett att det här är ett precis lika effektivt sätt att behandla på som att mötas fysiskt och eftersom vi kan hjälpa fler kan man egentligen säga att det är ännu mer effektivt än ett fysiskt möte. Det hade vi kanske inte förväntat oss.

Vilka mervärden upplever ni?

För patienten

 • Flexibilitet
  Kan ta del av behandlingen när och var det passar
 • Snabbare hjälp
  Kan komma igång med behandlingen betydligt snabbare än vid fysiska möten.
 • Individanpassat
  Varje möte kartläggs och utvärderas för att psykologen snabbt ska kunna styra om, komplettera med frågor eller boka in ett fysiskt möte.
 • Stöd att genomföra behandlingen
  Allt material finns samlat på ett ställe och det modulbaserade upplägget är ett stöd i att genomföra behandlingen.

För medarbetaren

 • Bra stöd för att ge behandling
  Det går att hjälpa ungefär tre gånger så många patienter via IKBT.
 • Anpassad behandlingsform
  Eftersom varje behandling inleds med ett fysiskt möte eller ett videomöte där patienten kartläggs kan den behandlande psykologen känna sig trygg i att behandlingsformen passar patienten.
 • Lätt att styra om
  Med hjälp av den regelbundna utvärderingen kan psykologen snabbt ta initiativ till andra behandlingsformer om IKBT inte passar patienten.

För verksamheten

 • Möjlighet att ta emot fler patienter
  Stödjer verksamheten att arbeta evidensbaserat.