Frågor och svar

Här finns svar på några vanliga frågor om digifysisk vård. Hittar du inte svaret på din fråga får du gärna kontakta oss på jobbadigifysiskt.hsf@regionstockholm.se.

Digifysisk vård i Region Stockholm

Region Stockholm har valt att vården ska vara digifysisk. I den här intervjun svarar Andreas Eneborg och Andrea Linander från hälso- och sjukvårdsförvaltningen på de vanligaste frågorna om vad detta innebär.

Vad betyder digifysisk vård och digifysisk inriktning?

Digifysisk vård betyder att vård ska ges digitalt när det går och fysiskt när det behövs. Det är patientens medicinska behov och önskemål som tillsammans med hur vårdens resurser används mest effektivt som avgör vilket sätt som är det bästa. Den digifysiska inriktningen innebär att Region Stockholm kommer att ställa ökade krav på vårdgivaren att göra denna bedömning inför varje situation.

Kan vissa vårdgivare i Region Stockholm vara digitala och andra fysiska?

Nej, i alla avtal som tecknas i Stockholm ingår att vårdgivaren ska möta patienten på ett flexibelt sätt som är anpassat efter situationen. Samma patient med samma diagnos kan behöva möta vården fysiskt ena gången och digitalt nästa gång.

Finns det en risk att patienter som inte använder digitala kanaler hamnar utanför?

Ja, det finns risker, men också möjligheter med digitalisering i vården. Det finns de som har svårt att, eller inte vill, använda digitala verktyg och därför behöver vården anpassas till patientens förutsättningar. Tillgången till vård får inte vara sämre för att man till exempel inte använder en smartmobil. För andra patienter kan däremot den fysiska vården vara ett hinder och möjlighet till vård på distans ett bättre alternativ.

Är det mest relativt friska människor som söker vård digitalt på bekostnad av patienter med större behov?

Det är en svår balansgång att både ge lätt tillgänglig vård, vilket den ska vara enligt patientlagen, och samtidigt prioritera de med störst behov. Det här är en stor utmaning som vi i Region Stockholm, och även nationellt, behöver arbeta vidare med.

Kan en digital kontakt motsvara ett fysisk besök?

Nej, men det är inte heller meningen. Poängen är att de är bra på olika sätt och ska användas efter behov. Att en patient har varit på plats säger inte automatiskt någonting om att patienten fått vad den behövde. Att boka in ett fysisk besök när det inte behövs är slöseri med vårdens resurser. Och att tvinga en patient att resa till en fysisk plats när det inte är nödvändigt, är bara onödigt.

Är det fritt fram för alla vårdgivare i Region Stockholm att ge digifysisk vård?

Region Stockholm har över 3 000 enskilda avtal med vårdgivare, dessa tecknas och omarbetas vid olika tillfällen, därför kan avtalsvillkoren skilja sig åt beroende på i vilken del av vården man jobbar. Till exempel så kan ersättningsvillkoren inom vissa områden vara bättre anpassade till vård genom digitala kanaler, medan de fortfarande behöver utvecklas inom andra områden. Så man måste helt enkelt läsa i sitt vårdavtal och se vilka möjligheter som finns.

Illustration på brev och kuvert

Har du fler frågor?